استخدام کارشناس بهداشت حرفه ای / تهران

اگهی استخدام  کارشناس بهداشت حرفه ای  20 دیماه 97 در سایت استخدام ایران :

یک شرکت بین المللی معتبر در استان تهران
کارشناسHSE
➖دارای مدرک تحصیلی بهداشت حرفه ای
➖حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط
➖آشنایی با استانداردهای ایزو و استانداردهای ایمنی
➖به صورت تمام وقت

تلفن
سایت