استخدام مهندس مکانیک  / اراک

اگهی استخدام مهندس مکانیک  20 دیماه 97 در سایت استخدام ایران :

مهندس مکانیک آشنا به نرم افزارهای طراحی و آشنا به ابزارهای اندازه گیری با سابقه در شهرک صنعتی مامونیه اراک

 

تلفن
سایت