استخدام کارشناس معماری درشرکت رنگین پروفیل کویر / تهران

آگهی استخدام کارشناس معماری  20 دیماه 97 در سایت استخدام ایران :

شرکت رنگین پروفیل کویر در استان تهران

کارشناس یا کارشناس ارشد معماری
➖مسلط به نرم افزار Grasshopper و Rhino

 

تلفن02187738
سایت