استخدام برنامه نویس و طراح / اصفهان

آگهی استخدام برنامه نویس   20 دیماه 97 در سایت استخدام ایران :

شرکت مهندسین مشاور نیک آفرینگان رایانه در راستای تحقق اهداف و ماموریت های خود و به منظور تکمیل پرسنل بخش های تولیدو توسعه ، در نظر دارد از افراد دارای شرایط لازم را با ارسال رزومه به همکاری دعوت نماید :

🔻برنامه_نویس React Native
🔹آشنایی کامل و تسلط به React Native برای توسعه وایجاد اپلیکیشن اندروید و IOS

🔻برنامه_نویس React JS
🔹آشنایی کامل و تسلط به JavaScript و React JSبرای توسعه وتولید وب اپلیکیشن

🔻برنامه_نویس Angular
🔹آشنایی کامل و تسلط به Angular2 و Angular Material جهت توسعه وتولید وب اپلیکیشن

🔻برنامه_نویس Asp.Net MVC 6.0 یا Asp.net core 2.0
🔹آشنایی کامل و تسلط به Asp.Net Mvc 6

🔻برنامه_نویس موبایل
🔹مسلط به برنامه نویسی با ابزارهای برنامه نویسی Android/IOS وآشنایی با Kotlinو Swiftو….

🔻راهبر TFS
🔹مسلط به ابزار TFS مدیریت، پیکربندی آن جهت پروژه های Agile شرکت

🔻طراح و گرافیست (UI/UX)
🔹آشنایی کامل و تسلط به نرم افزارهای طراحی و گرافیکی همچون Photoshop و Adob Xdو داشتن سابقه کاری

🔻کارشناس_پشتیبانی
🔹مسلط به Ms SqlServer 2014 یا بالاتر و آشنایی به مبانی پشتیبانی نرم افزار

لذا متقاضیان می توانند رزومه خودباذکرعنوان شغلی به یکی از روش های ذیل برای شرکت ارسال نمایند.