استخدام نیروی خدماتی و پشتیبان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شناسایی و در صورت نیاز بکارگیری نیرو جهت خدمت در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تعداد: ۲۰ نفر

ردیف شغلی :
خدمتگزار
بیماربر
تکنسین تاسیسات
باغبان

مهلت ثبت نام:
تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۹ دی ماه 1397

گفتنی است این فراخوان در روزهای ۲۶ و ۲۷ دی ماه سال جاری در روزنامه استانی زعفران منتشر می گردد.

متقاضیان ضمن مطالعه اگهی های چاپ شده در روزنامه مذکور، جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، به دفاتر شرکت های مربوطه ذیل مراجعه نمایند.

1️⃣ شرکت اعلاء خدمات؛ آدرس: بیرجند – جمهوری اسلامی ۲۹ – پلاک 26
2️⃣ شرکت شکوفه سازان راهیان خط سبز؛ آدرس: بیرجند– چهکند – امام علی۱۷ – پلاک 14
3️⃣ شرکت تدبیر؛ آدرس: فردوس- حاشیه بلوار شهید بهشتی
4️⃣ شرکت پاگ گل بی نظیر؛ آدرس: بیرجند- پاسداران 2 – پلاک 26
و فردوس – اسلامیه- خیابان ابوریحان بیرونی – پ ۱۱ – نماینده شرکت مذکور