استخدامی شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه / شهرستان سیرجان

 

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه، در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین داوطلبان مرد و بومی شهرستان سیرجان به صورت قراردادی مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نماید

افرادی که متقاضی حضور در آزمون می باشند می توانند برای ثبت نام از تاریخ ۲۳ دی ماه سوم بهمن ماه به آدرس اینترنتی www.hrdms.ir  مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند

– کشاورزی کلیه گرایش ها

– مکانیک کلیه گرایش ها

– متالوژی کلیه گرایش ها

– برق کلیه گرایش ها

– کامپیوتر کلیه گرایش ها و حسابداری

ثبت نام: 23دی ماه الی3بهمن ۹۷

دریافت کارت ورود به جلسه: ۱۰ بهمن

برگزاری آزمون:۱۲ بهمن