استخدام کارشناس فنی و بهداشت صنعتی / سراسری

1 کارشناس بهداشت حرفه ای:  لیسانس بهداشت حرفه ای و بالاتر/ مرد- ۱۴ نفر

2- کارشناس ایمنی:  لیسانس بهداشت حرفه ای بالاتر لیسانس ایمنی صنعتی/  مرد- ۶ نفر

3- مسئول فنی آزمایشگاه بهداشت حرفه ای:  فوق لیسانس بهداشت حرفه ای و بالاتر/ مرد یا زن- یک نفر

زمان ثبت نام از یکم تا پانزدهم بهمن ماه سال جاری

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس لینک مراجعه نمایید