استخدامی بانک ملت / بیرجند

 

رده های شغلی:

? بانکدار، لیسانس
? متصدی امور اداری (بخش حقوقی)، لیسانس و فوق لیسانس
? متصدی امور اداری (حوزه فناوری اطلاعات)، لیسانس و فوق لیسانس
? متصدی حفاظت، دیپلم

شروع ثبت نام:
شنبه، 29 دی ماه 1397

پایان ثبت نام:
دوشنبه 8 بهمن 1397

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون:
چهارشنبه و پنج شنبه 15 و 16 اسفند 1397