استخدام وزارت نیرو استان هرمزگان

آزمون استخدامی پیمانکاران برق

پست نگهبانی: ۲۲ نفر، دیپلم،  بومی استان هرمزگان

  – اپراتور پست برق:  فوق دیپلم و لیسانس رشته برق  بومی استان هرمزگان

پایان ثبت نام  ششم بهمن ماه

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ثبت نام به سایت  وزارت نیرو مراجعه فرمایید