استخدام  کارشناس عمران و مهندس صنایع / تهران

آگهی استخدام  کارشناس عمران  و صنایع ، 20 بهمن ماه 97 در سایت استخدام ایران :
یک شرکت پیمانکاری معتبر از ردیف های شغلی ذیل جهت همکاری در دفتر مرکزی تهران دعوت بعمل می آورد. ذکر کد شغل مورد نظر در subject ایمیل الزامی میباشد.
۱- کارشناس پروسس مسلط به طراحی پلنت های تصفیه آب و فاضلاب صنعتی
🔹۷ سال سابقه
🔹کد: E101

۲- مهندس صنایع مسلط به کنترل پروژه
🔹 ۳ سال سابقه
🔹کد: E102

۳- هماهنگ کننده پروژه
🔹 ۳ سال سابقه
🔹 کد: E103

۴-مهندس مکانیک مسلط به تمامی ماژول های نرم افزار PDMS
🔹 ۵ سال سابقه
🔹 کد: E104

۵- مهندس برق مسلط به طراحی پلنت های صنعتی
🔹۵ سال سابقه
🔹 کد: E105

۶- مهندس ابزار دقیق مسلط به طراحی پلنت های صنعتی
🔹 ۵ سال سابقه
🔹 کد: E106

ذکر مبلغ درخواستی حقوق الزامی می باشد.
رزومه های ارسالی بدون کد شغل مورد نظر و حقوق درخواستی بررسی نخواهند شد.

تلفن
سایت