استخدام کارمند آشنا به فتوشاپ و کارل / اصفهان

آگهی استخدام نیروی خانم آشنا به فتوشاپ و کارل ، 21 بهمن ماه 97 در سایت استخدام ایران :

یک لیتو گرافی در محدوده مسجد حکیمِ اصفهان به نیروی خانم آشنا به فتوشاپ و کارل دراو جهت همکاری نیازمند است.

 

 

ایمیل
سایت