حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال 97

حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال 97

خبر ۲۴ بهمن ۹۷ – تعیین منطقه‌ای حداقل دستمزد؛راهکار تامین سبد معیشت کارگران

هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور متفاوت است و تعیین حداقل دستمزد با یک نرخ برای کل کشور، موجب می‌شود تا در حق کارگران ظلم شود.براین اساس لازم است حداقل حقوق به صورت منطقه ای تعیین شود.