استخدام  کارشناس بهداشت حرفه ای / کرمان

آگهی استخدام  کارشناس بهداشت حرفه ای ، 25 بهمن ماه 97 در سایت استخدام ایران :

دو نفر کارشناس HSE آقا با ۵ سال سابقه کار مفید جهت پروژه های استان کرمان جهت شرکت مهندسی

 

تلفن
سایت