استخدام  کارشناس آزمایشگاه / شهریار

آگهی استخدام  کارشناس آزمایشگاه  22 اسفند ماه 97 در سایت استخدام ایران
به یک پرسنل فنی مسلط به بخش بیوشیمی و هماتولوژی آشنا به کار با دستگاه های مربوطه و کنترل کیفی با حداقل سه سال سابقه مفید برای شیفت صبح نیازمندیم.

شهریار اندیشه

ایمیل
تلفن09123806343
سایت