استخدام مهندس عمران در شرکت حدیدسازان / تهران

آگهی استخدام مهندس عمران 23 اسفند ماه 97 در سایت استخدام ایران

شرکت حدیدسازان در استان تهران

مهندس عمران
جهت سرپرستی کارگاه نصب سازه های فلزی ،با حداقل ۵ سال سابقه اجرایی

 

تلفن02165432806
سایت