استخدام کارمند مسلط به کامپیوتر / همدان

اگهی استخدام کارمند مسلط به کامپیوتر 23 اسفند ماه 97 در سایت استخدام ایران

به یک نفر نیروی خانم جهت کار در شرکت بازرگانی با شرایط زیر نیازمندیم:
سن زیر 30 سال
مسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی
لیسانس زبان یا مدیریت بازرگانی
حقوق 700هزارتومان
واجدین شرایط لطفا مشخصات خود را فقط از طریق پیامک به شماره ذیل ارسال کنند

 

ایمیل
تلفن09372855055
سایت