استخدام کارشناس پذیرش و پرستار در بیمارستان بازرگانان / تهران

آگهی استخدام کارشناس پذیرش و پرستار   26 اسفند 97 در سایت استخدام ایران

استخدام ۵ ردیف شغلی در بیمارستان بازرگانان

–  پرستار

– کارشناس پذیرش

– کمک بهیار مسلط به زبان عربی

– کارگزین و تاسیسات همراه با سابقه کاری مرتبط

 واجدین شرایط جهت هماهنگی با شماره زیر تماس بگیرند

ایمیل
تلفن38572314
سایت