استخدام لیسانس روانشناسی/ بیرجند

آگهی استخدام لیسانس روانشناسی 26 اسفند 97 در سایت استخدام ایران

به یک نیروی لیسانس روانشناسی نیازمندیم.

صبح یک روز در میان 8 تا 1 عصر 5 تا 9.5 بیمه + حقوق 500

محل کار آموزشگاه توحید و فروشگاه

 

ایمیل
تلفن09155614320
سایت