استخدام نیروی خدماتی/ مشهد

آگهی استخدام نیروی خدماتی   29 اسفند 97 در سایت استخدام ایران
به یک خانم خانه دار جهت کاردرهتل نیازمندیم.باحقوق ۸۰۰تومان باصبحانه ونهار.ساعت کاری ۸تا۵بعدازظهر
دانش غربی.بازارسرشور۳۷ روبروی حسینیه قمی ها .هتل نوبریان

 

ایمیل
سایت