استخدام صندوقدار خانم/ گرگان

آگهی استخدام صندوقدار خانم  29 اسفند 97 در سایت استخدام ایران

 

صندوقدار خانم برای شیفت عصر و آشپز خانم شیفت عصر با سرویس برگشت جهت کار در کافه دلخوش نیازمندیم.

ایمیل
سایت