استخدام کارگر تولیدی پوشاک / ساری

آگهی استخدام کارگر تولیدی پوشاک  1398/01/04 در سایت استخدام ایران

به تعدادی پرسنل اقا وخانم جهت فعالیت درتولیدی پوشاک ثامن الائمه ومجموعه ورزشی ثامن ساری نیازمندیم.
خانم لیسانس واشنابه حسابداری دارای سابقه جهت فعالیت درواحدمالی تولیدی پوشاک
خانم لیسانس ویادانشجوجهت فعالیت درواحددفتری تولیدی پوشاک
خانم خیاط ماهرونیمه ماهر جهت فعالیت درواحدکارگاه ودوزندگی اشنابه چرخ صنعتی وکارتولیدی
خانم مجرد دیپلمه ویابالاترجهت فعالیت درقسمت دستگاهای کامپیوتری واتووبسته بهتر
خانم برشکارماهر برای واحدطراحی وبرش
اقای بالای دیپلم ویا لیسانس جهت فعالیت درواحدااداری
تمامی واحدهاساعت کار9ساعت دردونوبت صبح وعصرمیباشد
نیروی نگهبان وخدماتی واداری اقاجهت فعالیت درسالن ورزشی ساعت کارسالن اغلب متمایل به شب وروزهای تعطیل میباشد
ساری بلوارکشاورزنبش شهرک سپاه (کشاورز22 )صنایع پوشاک ثامن الائمه عمادی
تماس فقط بامسج وتلگرام بیوگرافی وادرس وسابقه وتحصیلات بیان شود
مراجعه حضوری 5فروردین ببعد

این آگهی منقضی شده است و اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی شود