منشی خانم آشنا به نرم افزار جهت آشپزخانه / گرگان

آگهی استخدام  منشی خانم آشنا به نرم افزار سپیدز 1398/01/04 در سایت استخدام ایران

 

به یک منشی خانم آشنا به نرم افزار سپیدز و تعدادی پیک موتوری جهت کار در آشپزخانه مرکزی سرحدی واقع در خیابان شهدا، لاله 9 نیازمندیم.

این آگهی منقضی شده است و اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی شود