استخدام دکتر داروساز/ تهران

اگهی استخدام دکتر داروساز 1398/01/05 درسایت استخدام ایران

یک شرکت داروسازی جهت آزمایشگاه تحقیق و توسعه نیازمند به یک نفر داروساز ساکن تهران می باشد.
متقاضیان می توانند درخواست و رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند

تلفن
سایت