استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی  / تهران

آگهی استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی  1398/01/24 در سایت استخدام ایران

کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی کاملا مسلط به هورمون شناسی و سایر بخشها با حقوق مناسب در منطقه نارمک شیفت بعدازظهر به همکاری دعوت میشود

ایمیل
تلفن77947401
سایت