استخدام پرستار / تهران

اگهی استخدام پرستار 1398/01/25 در سایت استخدام ایران

به همکار خانم پرستار وماما وتکنسین اتاق عمل وبیهوشی وبهیار (ترجیحا اشنا به امور کلینیک ترک اعتیاد) جهت کار در کلینیک ترک اعتیاد دو شیفت نیازمندیم (محدوده ی ونک)

 

ایمیل
تلفن88850423
سایت