استخدام افسر HSE و ایمنی/ کرمان

اگهی استخدام کارشناس ایمنی 1398/01/25 در سایت استخدام ایران

استخدام افسر HSE در محدوده شهرستان بافت و رابر
یک شرکت معتبر ساختمانی جهت پروژه ای در محدوده شهرستان بافت و رابر به افسر HSE با 3 سال سابقه نیازمند است.

تلفن03432441191
سایت