استخدام آهنگر ماهر و نیمه ماهر و تراشکار / باقرشهر

استخدام آهنگر ماهر و نیمه ماهر و تراشکار / باقرشهر

به چند نفر آهنگر ماهر و نیمه ماهر و یک نفر تراشکار برای کار در کارگاه صنعتی ، نیازمندیم

این آگهی منقضی شده است و اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی شود