استخدام مهندس پزشکی / همدان

آگهی استخدام مهندس پزشکی 1398/01/26 دزسایت استخدام ایران

به یک مهندس پزشکی دارای گواهی دوره آموزش در خصوص مسئول فنی شرکتهای توزیع کننده و اصناف جهت همکاری نیازمندیم
(الزامی به حضور در شرکت نیست)

لطفا افراد واجد شرایط تماس بگیرند

 

این آگهی منقضی شده است و اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی شود