استخدام کارمند مسلط به زبان / اصفهان

آگهی استخدام کارمند مسلط به زبان  1398/01/27 در سایت استخدام ایران

به دو نفر نیروی مسلط به زبان انگلیسی با فن بیان عالی در اصفهان نیازمندیم.

 

ایمیل
سایت