استخدام کارمند اداری/ تهران

اگهی  استخدام کارمند اداری 1398/01/29 در سایت استخدام ایران

 

شرکت چرم مریم واقع در شهر قدس به یک نفر کارمند اداری خانم یا آقا مسلط به ورد و اکسل نیازمند است.

 

ایمیل
تلفن 46854223
سایت