استخدام حسابدار / شیراز

اگهی استخدام حسابدار 1398/01/31 در سایت استخدام ایران

استخدام در شرکت خدمات دانش مدیریت تیک :حسابدار آشنایی به اصول حسابداری آشنایی به اصول دارایی و مالیاتی سابقه کار حداقل 1سال به بالا کارآموز حسابداری دانشجویان رشته حسابداری حسابداران بدون سابقه کار متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند .

 

تلفن09364484560
سایت