استخدامی آموزش پرورش

آزمون استخدامی آموزش و پرورش در بهار ۹۸ خواهد بود.

🔹طبق اعلام معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، آزمون استخدامی این وزارت خانه، اوایل سال ۹۸برگزار می شود. احتمال می رود که بزرگ ترین آزمون استخدامی این وزارتخانه، در نیمه دوم بهار ۹۸ برگزار شود.

🔹استخدام معلمان حق التدریسی نیز به موازات برگزاری این آزمون انجام می شود.

✍️احتمالا برخی رشته شغلهای علوم پزشکی به عنوان مراقب سلامت در این آزمون استخدامی نیز اعلام خواهد شد.

🔺مکاتبه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و خدماتی

بطحایی،وزیر آموزش و پرورش:
✍️تبدیل وضعیت نیروها ،از اختیارات آموزش و پرورش خارج است و سازمان اداری و استخدامی باید این اجازه را بدهد.

🔻همه دستگاههای دولتی با این محدودیت مواجه هستند (این معزل برای پرسنل خرید خدمتی و شرکتی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور نیز وجود دارد)

🔻البته ما با سازمان اداری و استخدامی مکاتباتی در این مورد داشته ایم امیدوارم که به نتیجه برسد.