استخدام نیروى حرفه اى درسالن زیبایى شیرین فشندى درمنطقه فرشته / تهران

استخدام
-براشینگ کار حرفه اى و ترجیحا با مشترى
-ناخن کار حرفه اى و با مشترى
-ابرو کار حرفه اى و پر مشترى
-کوپ کار با مشترى
-رنگ و لایت کار پر مشترى
در محدوده فرشته

این آگهی منقضی شده است و اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی شود