اخبار امریه سربازی (جدید )

سازمان صدا و سیما به منظور تکمیل سهمیه امریه خود از بین داوطلبان واجد شرایط کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد وبا اولویت مناطق کم برخوردار و در رشته های مورد نیاز دعوت به همکاری می نماید. لذا از آن دسته از متقاضیان که تمایل دارند به عنوان امریه در این سازمان خدمت مقدس سربازی خود را سپری نمایند دعوت می گردد پس از مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی نسبت به ثبت درخواست و مدارک خود اقدام نمایند.

🔻مهندسی فناوری اطلاعات کلیه گرایشات
🔻مهندسی کامپیوتر کلیه گرایشات
🔻مهندسی برق کلیه گرایشات به جزء برق قدرت
🔻علوم کامپیوتر کلیه گرایشات
🔻الکترونیک کلیه گرایشات

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://amriyeh.irib.ir مراجعه فرمائید.