استخدام نیروی خانم در بنیاد نیکوکاری رهروان معرفت / یزد

استخدام نیروی خانم در بنیاد نیکوکاری رهروان معرفت / یزد

بنیاد نیکوکاری رهروان معرفت آسمانی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی نیروی خانم و آقا فعال با مدرک حداقل دیپلم نیازمند است. محدوده کل استان یزد

ایمیل
تلفن09133864564
سایت