استخدام حسابدار / زنجان

به یک نفر همکار خانم با تخصص حسابداری یا مدیریت بازرگانی دارای مدرک کارشناسی ارشد در زنجان نیازمندیم.

متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را حداکثر تا تاریخ 98/2/25 به شماره اعلام شده در آگهی تلگرام نمایند.

 

ایمیل
تلفن09911412147
سایت