استخدام شرکت فرایند سازان صنعت پاژ/ کرمان

🔻یک نفر کارشناس دفتر فنی پایپینگ با حداقل 3 سال سابقه کار.
🔻یک نفرکارشناس کنترل کیفی پایپینگ (QC) با حداقل 3 سال سابقه کار
🔻یک نفر آقا مستخدم و آشپز جهت ارائه خدمات در خوابگاه کارشناسی و سرپرستی شرکت

 

ایمیل
تلفن09103435035
سایت