استخدام آزمایشگر شیمی / ورامین/ تهران

شرکت تولیدی معتبر و فعال در شهرک صنعتی خیر آباد ورامینِ تهران برای مشاغل بشرح ذیل نیاز به جذب فوری نیروی انسانی فعال و با انگیزه قوی دارد:

1- آزمایشگر شیمی آقا آقا دیپلم یا فوق دیپلم جهت کار در شیفت گردشی شب و روز

متقاضیان واجد شرایط با شماره درج شده در آگهی تماس حاصل نمایند.

ساعت تماس: 7 الی 17

 

 

تلفن09034064556
سایت