استخدام کارمند خانم جهت محتوا نویسی و Data Entry / تهران

استخدام کارمند خانم جهت محتوا نویسی و Data Entry / تهران

کارمند ترجیحا خانم جهت محتوا نویسی و Data Entry
حداقل 3 سال تجربه مفید در زمینه محتوانویسی
مسلط به HTML
ارسال رزومه به it@iamplus.ir