استخدام بازاریاب تلفنی خانم با حقوق ثابت و پورسانت / تهران

استخدام بازاریاب تلفنی خانم با حقوق ثابت و پورسانت / تهران

به چند خانوم بازاریاب تلفنی با محیطی کاملا زنانه و ارام با حقوق ثابت وپورسانت نیازمندیم

ایمیل
تلفن09121404585
سایت