استخدام نیروی خدماتی تمام وقت / تهران

استخدام نیروی خدماتی تمام وقت / تهران

نیروی خدماتی آقا، مجرد، زیر ۳۵ سال،
به صورت شبانه روزی با جای خواب،
حقوق پایه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان،
بیمه بعد از دو ماه،
جهت یک بیمارستان دامپزشکی استخدام می نماید.

ایمیل
تلفن09303399180
سایت