استخدام سالن کار با سابقه در کافه رستوران / تهران

استخدام سالن کار با سابقه در کافه رستوران / تهران / سامانه استخدام ایران

یک عدد سالن کار با سابقه جهت کار در کافه رستوران
حقوق از ۱،۲۰۰،۰۰ الی ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان (بستگی به کارایی طرف دارد) ساعت کاری از ۱۲ ظهر الی ۱۲ شب (۱۶،۳۰ الی ۱۸ زمان استراحت) صبحانه ، ناهار ، شام ، جای خواب دارد

ایمیل
تلفن09121875816
سایت