استخدام فروشنده خانم در کافه نان / رشت

فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه نان فانتزی و شیرینی و کافه نان در رشت
دو شیفت کار صبح و عصر هر شیفت یک فروشنده
مکان گلسار دیلمان

تلفن09111375622
سایت