استخدام منشی خانم و ویزیتور حضوری آقا با حقوق ثابت / قم

استخدام منشی خانم و ویزیتور حضوری آقا با حقوق ثابت / قم / سامانه استخدام ایران

یک نفر منش خانم
ویزیتور حضوری آقا
راننده با ماشین جهت پخش گرم
حقوق و مزایا طبق قانون کار . بیمه و پورسانت

 

ایمیل
تلفن09910541040
سایت