استخدام فروشنده پوشاک در مجتمع تجاری عرش آجودانیه / تهران

استخدام فروشنده پوشاک در مجتمع تجاری عرش اجودانیه / تهران

همکار خانم یا اقا مسلط به کار فروشندگی در حوضه پوشاک به صورت نیمه وقت صبح ١٠:٣٠تا١٨ و یا ١۶تا٢٣:٣٠ ، مجتمع تجاری عرش اجودانیه—-فوری

ایمیل
تلفن09123727643
سایت