استخدام نیروی ارماتوربند و قالب بند / تبریز

استخدام نیروی ارماتوربند و قالب بند / تبریز

تعداد زیادی نیروی فنی کارگر و قالب بند وارماتوربند نیازمندیم با بیمه و غذا واسکان برای استراحت

این آگهی منقضی شده است و اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی شود