استخدام آشپز حسابدار صندوق دار ونیروی ساده در رستوران کابانا / شیراز

استخدام آشپز حسابدار صندوق دار ونیروی ساده در رستوران کابانا / شیراز

رستوران کابانا واقع در قدوسی غربی نیازمند نیروهای زیر می‌باشد:
اشپز فرنگی
پیتزا زن
سالاد زن خانم
ظرفشور آقا
گریل کار آقا
صندوقدار
حسابدار

ایمیل
تلفن09123008040
سایت