استخدام حسابدار، مهندس جوش، کامپیوتر، جوشکار، مونتاژکار / بندرعباس

آگهی استخدام حسابدار، مهندس جوش، کامپیوتر، جوشکار، مونتاژکار / بندرعباس

استخدام خانم و آقا .حسابداری. مهندس .جوش. مهندس کامپیوتر و نیرو فنی و ساده.جوشکار .فیتر. کمکی .مونتاژکار .منشی. و غیره خوابگاه بیمه غذا به عهده شرکت میباشد

تلفن09214854789
سایت