استخدام مزدی دوز لباس نیمه مجلسی زنانه / تهران

آگهی استخدام مزدی دوز لباس نیمه مجلسی زنانه / تهران

به تعدادی مزدی دوز لباس نیمه مجلسی زنانه نیاز مندیم ٠٩٣۶٢٢٣۶١٢٠ تسویه نقدی

این آگهی منقضی شده است و اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی شود