استخدام بازاریاب خانم وآقا در موسسه حقوقی با حقوق ثابت / تهران

استخدام بازاریاب خانم وآقا در موسسه حقوقی با حقوق ثابت / تهران

به تعداد محدودی بازاریاب خانم و آقا با ظاهری آراسته وفن بیان بالا
جهت جذب پرونده های حقوقی به صورت حضوری وتلفنی نیازمندیم.

حقوق ثابت+پورسانت

تلفن09202425125
سایت